Mozek v pohybu – cviky pro ZŠ

Health & physical movement for companies

Mozek v pohybu – cviky pro ZŠ

ASYMETRICKÝ TONICKÝ ŠÍJOVÝ REFLEX (ATŠR)

Cvičení pro integraci reflexu podporuje rozvoj:

 • nezávislých pohybů hlavy a očí
 • schopnost sledovat očima pohybující se předmět
 • koordinaci a společné používání pravé a levé části těla
 • přechod pohledem pomyslné středové linie těla

Cviky jednodušší pro integraci reflexu:

 • vleže na zádech, kolena natažená, paže podél těla: otevřené oči, otáčíme hlavou vpravo a vlevo, pohybuje se pouze hlava, nikoliv ramena. Opakování 10x-30x na každou stranu.
 • vleže na břiše, ještěrka: nákrok dolní končetiny (pokrčené koleno zhruba ve výši kyčle), hlava otočená na stranu nakročené končetiny, paže se krčí, palcem ruky dosáhnout na nos, napočítat do 5 sekund, pak otočit hlavu na opačnou stranu, pak paže i dolní končetina zpět, pohyb lze postupně zrychlovat. Zopakovat na druhou stranu. Opakování 10x-30x na každou stranu. Opakování 10x-30x každý pohyb.
 • vleže na břiše: pozice kobry – opora o předloktí, natažené dolní končetiny, pozor, ať hlava nezapadá mezi ramena, aktivně se vytáhnout a napřímit z páteře. Otáčení hlavy doprava a doleva, zdvihání hlavy nahoru a dolů. Lze např. pozorovat plyšáka, paní učitelku, jak přechází zprava, doleva, zvyšuje se na špičky a snižuje do dřepu apod. Opakování 10x-30x každý pohyb.

Cvik těžší pro integraci reflexu:

 • vleže na zádech, kolena natažená, paže podél těla: otevřené oči, otáčíme hlavou vpravo a vlevo, pohybuje se pouze hlava, nikoliv ramena. Současně vtáčíme a vytáčíme špičky u nohou. Snaha koordinovat pohyb hlavy a špiček tak, aby začínal a končil stejně. Opakování 10x-30x na každou stranu.
 • vleže na břiše plazení „na vojáky“: nakročení a napřažení paže vždy kontralaterálními končetinami. Odrážet se z prstů u nohou, přitahovat se za dlaní. Cvičíme 1-2 minuty.
 • vleže na břiše: pozice kobry – opora o předloktí, natažené dolní končetiny, pozor, ať hlava nezapadá mezi ramena, aktivně se vytáhnout a napřímit z páteře. Otáčení hlavy doprava a doleva, současně očima udržujeme pohled na opačnou stranu (otáčím hlavu doprava, snažím se udržet pohled očima vlevo a naopak). Opakování 10x-30x každý pohyb.
 • na čtyřech: lezení, hlavu otáčíme vždy na druhou stranu, než kde je horní končetina vpředu. Pomaleji i rychleji, lze připodobnit ke zvířatům („tygr jde a rozhlíží se na obě strany po svojí kořisti“). Cvičíme 1–2 minuty.
 • stoj na úzké bázi (případně spojení pata-špička) – předpažíme jednu ruku, ukážeme palec nahoru, paží postupně pohybujeme do strany, tedy otáčíme horní polovinou těla a paží, oči pořád sledují palec. Vyměnit strany. Opakování 10x-30x na každou stranu.

PALMÁRNÍ REFLEX („pěstička“)

Cvičení pro integraci reflexu podporuje:

 • rozvoj jemné motoriky
 • diferenciaci pohybů palce a ostatních prstů
 • nácvik opozice palce
 • nácvik dobré opory o rozevřenou dlaň s propnutými prsty
 • „otužování“ dlaně na různé podněty
 • řízení pohybu rukou a úst/jazyka

Cviky jednodušší pro integraci reflexu:

 • hry s prsty (vsedě/ve stoje/za chůze): cvik „ptáčkův zobáček a ptáčkovo hnízdo“. Spojování střídavě špičky ukazováku a palce do písmene „O“ (hnízdo ptáčka) a poté bříška ukazováku a palce do zobáčku ptáčka. Opakování 10x-30x.
 • hry s prsty (vsedě/ve stoje/za chůze): střídavě zatínání pěsti s palcem uvnitř a s palcem venku. Opakování 10x-30x.
 • stoj/sed: cvik „lev“. Paže ve svícnu, ruce zavřené v pěst, zavřená ústa. Pak lev zařve a otevřou se ústa, rozprostřou se dlaňe a všechny prsty. Pak zase ústa i ruce zavřít. Opakování 10x-30x.
 • cviky s míčkem: mačkat v dlani malý míček, vydržet zmáčknutí 5-15 sec, zopakovat 5x-7x.
 • cviky s míčkem: v dlani držet míček palcem a ostatní prsty střídavě zvedat a přilepovat zpět. Opakování 10x-20x.
 • cviky s míčkem: míček v ruce mačkat střídavě mezi palcem a ukazovákem, palcem a prostředníkem a tak dále. Opakování 10x-20x
 • obecně: otužovat dlaně dotýkáním se předmětů, materiálů, různých struktur, teplot, konzistencí (přehrabovat se v písku, fazolích, hlíně, modelíně apod.), výhodné jsou žebřiny, prolézačky, větve, kde se děti mohou držet a viset.

Cviky težší pro integraci reflexu:

 • leh na břiše (cvik s míčkem): pozice kobry na předloktí, dobrá opora o rozevřenou pod jednou dlaní je malý míček – překutálet ho pod druhou dlaň a zpět. Opakování 10x-20x.
 • leh na břiše (cvik s míčkem): pozice kobry až do propnutých loktů, dobrá opora o rozevřenou dlaň – pod jednou dlaní je malý míček – překutálet ho pod druhou dlaň a zpět. 10x-20x.
 • stoj, ve dvojici: úchopem za svoje předloktí vytvoří dvojice „sedátko“, na něm pak přenáší hračku/sešit/jiný předmět.
 • hry s prsty (vsedě/ve stoje/za chůze): sepnout ruce a proplést prsty jakoby do úpěnlivé modlitby (schválně zkuste ruce překřížit naopak, než jste zvyklí), potom zvedáme na povel např. pravý ukazovák, levý malíček, pravý prostředníček apod. Cvičíme 1 minutu.
 • hry s prsty (vsedě/ve stoje): rozprostřená dlaň položená hřbetem ruky na stole (nebo na stehnech), krčíme střídavě jednotlivé prsty, ostatní zůstávají natažené. 10x – 30x.

TONICKÝ LABYRINTOVÝ REFLEX (alias „klubíčko a superman“)

Cvičení pro integraci reflexu podporuje:

 • nácvik kontroly polohy hlavy vůči zbytku těla
 • ovládnutí pohybů hlavy
 • rozvoj rovnováhy a získání stability ve vzpřímeném postoji

Cviky jednodušší pro integraci reflexu:

 • vleže na břiše – letadlo: pouze se zvedáním hlavy. Opakování 10x-20x.
 • vleže na břiše, palec letí ke hvězdám: pozice kobry, jedna paže aktivní, ukazujeme palec nahoru – začínáme s pokrčenou paží blízko obličeje, postupně paži natahujeme a taky upažujeme, oči pořád sledují palec. Opakování 10 -20x na každou stranu.

Cviky težší pro integraci reflexu:

 • vleže na zádech – klubíčko: z lehu na zádech natažené dolní končetiny, paže podél těla – klubíčko, objetí kolen, brada přitažená ke krku, zavřené oči, výdrž 15 sec. Zopakovat 5x-10x.
 • vleže na zádech – do klubíčka: z lehu na zádech, natažené dolní končetiny, vzpažené paže – do klubíčka. (viz video od 0:47-1:37). Opakování 10x-20x.
 • vleže na břiše – superman, dvojice: dvě děti proti sobě v pozici letícího supermana, mohou si předávat hračku, přetahovat se o hračku.
 • lezení na čtyřech s míčkem: hlava skloněná, brada přitažená ke krku drží míček, plyšáka. 1-3 minuty.
 • ve stoji, dolní končetiny mírně rozkročené: nataženýma rukama držet míč nebo hračku, střídavě a plynule jdeme míčem dolů na zem a nahoru nad hlavu. Ideálně doprovázet verbálním vyjádřením „nahoru a dolů“, aby si dítě tyto směry osvojilo. Opakování 10x – 30x.

Zdroje foto:

Polaristherapy.com

Parenting.firstcry.com

Brmtcanada.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *