Strečink a cvičení pro běžce

Health & physical movement for companies

Strečink a cvičení pro běžce

DYNAMICKÝ STREČINK

Dynamický strečink je ideální před tím, než vyběhnete.

STATICKÝ STREČINK

Statický strečink pro běžce po doběhu.

POSILOVÁNÍ A ROLOVÁNÍ PRO BĚŽCE

Nejdůlěžitější posilovací cviky a tipy na rolování pro běžce.