Mozek v pohybu – cviky pro MŠ

Health & physical movement for companies

Mozek v pohybu – cviky pro MŠ

ASYMETRICKÝ TONICKÝ ŠÍJOVÝ REFLEX (ATŠR)

Cvičení pro integraci reflexu podporuje rozvoj:

 • nezávislých pohybů hlavy a očí
 • schopnost sledovat očima pohybující se předmět
 • koordinaci a společné používání pravé a levé části těla
 • přechod pohledem pomyslné středové linie těla

Cviky jednodušší pro integraci reflexu:

 • vleže na zádech, kolena pokrčená, paže podél těla: otevřené oči, otáčíme hlavou vpravo a vlevo, pohybuje se pouze hlava, nikoliv ramena. Opakování 10x-30x na každou stranu.
 • vleže na zádech, kolena natažená, paže podél těla: otevřené oči, otáčíme hlavou vpravo a vlevo, pohybuje se pouze hlava, nikoliv ramena. Opakování 10x-30x na každou stranu.
 • vleže na břiše, ještěrka: nákrok dolní končetiny (pokrčené koleno zhruba ve výši kyčle), hlava otočená na stranu nakročené končetiny, paže se krčí, palcem ruky dosáhnout na nos, napočítat do 5 sekund, pak otočit hlavu na opačnou stranu, pak paže i dolní končetina zpět, pohyb lze postupně zrychlovat. Zopakovat na druhou stranu. Opakování 10x-30x na každou stranu. Opakování 10x-30x každý pohyb.
 • vleže na břiše: pozice kobry – opora o předloktí, natažené dolní končetiny, pozor, ať hlava nezapadá mezi ramena, aktivně se vytáhnout a napřímit z páteře. Otáčení hlavy doprava a doleva, zdvihání hlavy nahoru a dolů. Lze např. pozorovat plyšáka, paní učitelku, jak přechází zprava, doleva, zvyšuje se na špičky a snižuje do dřepu apod. Opakování 10x-30x každý pohyb.
 • turecký sed: dlaně spojit do „stříšky“ nad hlavou. Opět hlavu otáčet doprava a doleva, zaklánět a předklánět. Opakování 10x-30x každý pohyb.

Cvik těžší pro integraci reflexu:

 • vleže na břiše plazení „na vojáky“: nakročení a napřažení paže vždy kontralaterálními končetinami. Odrážet se z prstů u nohou, přitahovat se za dlaní. Cvičíme 1-2 minuty.

PALMÁRNÍ REFLEX („pěstička“)

Cvičení pro integraci reflexu podporuje:

 • rozvoj jemné motoriky
 • diferenciaci pohybů palce a ostatních prstů
 • nácvik opozice palce
 • nácvik dobré opory o rozevřenou dlaň s propnutými prsty
 • „otužování“ dlaně na různé podněty
 • řízení pohybu rukou a úst/jazyka

Cviky pro integraci reflexu:

 • hry s prsty (vsedě/ve stoje/za chůze): cvik „ptáčkův zobáček a ptáčkovo hnízdo“. Spojování střídavě špičky ukazováku a palce do písmene „O“ (hnízdo ptáčka) a poté bříška ukazováku a palce do zobáčku ptáčka. Opakování 10x-30x.
 • hry s prsty (vsedě/ve stoje/za chůze): střídavě zatínání pěsti s palcem uvnitř a s palcem venku. Opakování 10x-30x.
 • hry s prsty (vsedě/ve stoje/za chůze): střídavě se dotýkat jednotlivými prsty palce, jazyk současně opíráme o patro. Opakování 10x-20x.
 • stoj/sed: cvik „lev“. Paže ve svícnu, ruce zavřené v pěst, zavřená ústa. Pak lev zařve a otevřou se ústa, rozprostřou se dlaňe a všechny prsty. Pak zase ústa i ruce zavřít. Opakování 10x-30x.
 • cviky s míčkem: mačkat v dlani malý míček, vydržet zmáčknutí 5-15 sec, zopakovat 5x-7x.
 • cviky s míčkem: v dlani držet míček palcem a ostatní prsty střídavě zvedat a přilepovat zpět. Opakování 10x-20x.
 • cviky s míčkem: míček v ruce mačkat střídavě mezi palcem a ukazovákem, palcem a prostředníkem a tak dále. Opakování 10x-20x
 • obecně: otužovat dlaně dotýkáním se předmětů, materiálů, různých struktur, teplot, konzistencí (přehrabovat se v písku, fazolích, hlíně, modelíně apod.), výhodné jsou žebřiny, prolézačky, větve, kde se děti mohou držet a viset.

TONICKÝ LABYRINTOVÝ REFLEX (alias „klubíčko a superman“)

Cvičení pro integraci reflexu podporuje:

 • nácvik kontroly polohy hlavy vůči zbytku těla
 • ovládnutí pohybů hlavy
 • rozvoj rovnováhy a získání stability ve vzpřímeném postoji

Cviky pro integraci reflexu:

 • vleže na zádech – klubíčko: z lehu na zádech natažené dolní končetiny, paže podél těla – klubíčko, objetí kolen, brada přitažená ke krku, zavřené oči, výdrž 15 sec, zopakovat Opakování 5x – 10x.
 • vleže na břiše – letadlo: pouze se zvedáním hlavy. Opakování 10x-20x.
 • vleže na břiše, palec letí ke hvězdám: pozice kobry, jedna paže aktivní, ukazujeme palec nahoru – začínáme s pokrčenou paží blízko obličeje, postupně paži natahujeme a taky upažujeme, oči pořád sledují palec. Opakování 10 -20x na každou stranu.

Zdroje foto:

Polaristherapy.com

Parenting.firstcry.com

Brmtcanada.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *